Novinky

S ActiveProcurementom na ceste k väčšej transparentnosti

07.05.2015

V uplynulých dňoch Transparency International Slovensko (TIS) zverejnila výsledky prieskumu, v rámci ktorého sa rozhodla overiť reálnu transparentnosť sledovaných verejných inštitúcií.

Prieskum realizovala na vzorke 81subjektov, z toho 46 bolo štátnych, 31 mestských a 4 župné. Víťazom sa stali Lesy SR, ktoré sú tak aj vďaka používaniu informačného systému ActiveProcurement najtransparentnejšou verejnou firmou na Slovensku.

V prieskume sa vyhodnocovali hospodárske ukazovatele spoločností, ich komunikácia a zverejňovanie, spôsob obstarávania, personalistika, spôsob poskytovania dotácií, etika a charita.

Prihliadalo sa tiež na mieru a spôsob komunikácie s občanmi, zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, dostupnosť informácií o manažmente a mieru prijímania zamestnancov cez výberové konanie.

Na základe získaných informácií za najtransparentnejšiu TIS vyhodnotila štátnu spoločnosť LESY SR, kotrá sa ocitla medzi piatimi najlepšie hodnotenými firmami hneď v štyroch kategóriách.

Jedným z mimoriadne dôležitých kritérií analýzy TIS bolo tiež verejné obstarávanie. A práve na zabezpečenie procesov verejného obstarávania používajú Lesy SR už niekoľko rokov nami navrhnutý a vyvinutý informačný systém pre verejné obstarávanie ActiveProcurement.

Informačný systém Lomtec ActiveProcurement je v súčasnosti najkomplexnejším softvérom pre verejné obstarávanie. Účinne podporuje všetky nevyhnutné činnosti a procesy v rámci verejného obstarávania s cieľom dosiahnuť väčšiu efektívnosť a transparentnosť.

Používanie ActiveProcurementu výrazným spôsobom skracuje čas, unifikuje a  štandardizuje postupy realizácie obstarávaní/verejných obstarávaní v rámci subjektov a organizácií.

Komplexnú správu z prieskumu je možné si prečítať na stránkach Transparency International Slovensko.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk