Novinky

Taje elektronických nástrojov kontra realita

17.04.2015

Dňa 16.4.2015 sme sa zúčastnili  konferencie o využívaní elektronických nástrojov vo verejnom obstarávaní „TAJE elektronických nástrojov kontra REALITA“ v bratislavskom hoteli Saffron, ktorú organizovala spoločnosť Otidea s.r.o.

Aj keď hlavnou témou viacerých prezentácií bolo elektronické trhovisko, boli prezentované aj veľmi zaujímavé iné elektronické nástroje pre verejné obstarávanie a elektronické aukcie, napr. IS UVO, EVO, ISZU, aplikácia vedomostnej ekonomiky v procesoch verejného obstarávania, využitie elektronických aukcií pre stavebné práce. Tiež boli prezentované skúsenosti s elektronickými trhoviskami a aukciami v Českej republike, kde sa začali používať už v roku 2003.

Právna úprava verejného obstarávania v EÚ smeruje k čo najväčšej miere elektronizácie v celom procese verejného obstarávania, ktorú aj v našej spoločnosti podporujeme neustálym zdokonaľovaním Informačného systému pre verejné obstarávanie Active Procurement.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk