O produkte

ActiveProcurement je koncipovaný ako webová aplikácia, ktorá umožňuje prístup pre obstarávačov z interného aj externého prostredia, poskytuje funkčnosť automatického generovania harmonogramu zvoleného postupu VO a VOS, prípadne zákaziek podľa interných smerníc obstarávateľa, e-mailové notifikácie pre jednotlivé kroky verejného obstarávania.

Pre koho je určený?

 • Verejní obstarávatelia
 • Obstarávatelia
 • Subjekty s povinnosťou postupovať podľa zákona o VO pri projektoch financovaných z EÚ fondov
 

Buďte Vždy v obraze

ActiveProcurement za vás sleduje priebeh obstarávania a o všetkých
dôležitých udalostiach a termínoch vás informuje na pracovnej ploche

Titulná stránka
Evidencia súťaží
Rýchly prístup k obstarávaniam a termínom
Aktuálny stav obstarávaní
Kalendár najbližších termínov
Titulná stránka
 
PlánovaniePlánovanie

Plánovanie

Umožňuje prehľadnú prípravu plánu verejného obstarávania pre jednotlivé položky podľa osobitých požiadaviek.

 • zber a schvaľovanie požiadaviek na nákup/obstarávanie
 • tvorba plánu obstarávaní na príslušný rok
 • sledovanie priebežného plnenia plánov (zostatkov)
Plánovanie
 

Harmonogram, kalendár
a notifikácie

Podpora automatickej tvorby harmonogramu pre jednotlivé postupy

 • automatická notifikácia blížiacich sa termínov a povinností
 • možnosť prepojenia s mailovým klientom
 • úspora času a prácnosti prepočítavania termínov
Harmonogram, kalendár a notifikácie
Harmonogram, kalendár a notifikácieHarmonogram, kalendár a notifikácie
 
Tvorba dokumentovTvorba dokumentov

Tvorba dokumentov

Automatické generovanie všetkých predpísaných dokumentov

 • tvorba šablón
 • generovanie obsahu dokumentov
 • garancia formálnej a obsahovej stránky generovaných dokumentov
Tvorba dokumentov
 

Integrácia na iné systémy

Cieľom a podstatou integrácie na externé systémy je využiť čo najviac informácií zadaných pri tvorbe zákazky v informačnom systéme ActiveProcurement ako vstup do iných systémov, ale tiež
poskytovať k zákazke a jej plneniu čo najviac informácií a podkladov dostupných z iných systémov.

Integrácia na iné systémy
Integrácia na iné systémy

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk