Novinky

ActiveProcurement doplnený o nové moduly

12.03.2015

Reagujeme na priebežné požiadavky používateľov ako aj na nové zákonné povinnosti a informačný systém pre verejné obstarávanie ActiveProcurement priebežne dopĺňame o nové moduly a vylepšenia.

Aktuálne sú v príprave nové moduly pre zverejňovanie, správu zmlúv a správu povinností. Tieto moduly umožňujú najmä jednoduchú prípravu dokumentov na zverejnenie a splnenie zákonných povinností v procese verejného obstarávania spolu s notifikáciou termínov.

Modul Správa zmlúv umožňuje jednoduchú evidenciu zmlúv, automatickú kontrolu a stav ich plnenia. Okrem toho tiež poskytuje detailný prehľad o nevyčerpaných finančných prostriedkoch.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk