Novinky

Prvé obstarávania v cloudovej verzii informačného systému ActiveProcurement

18.02.2021

ActiveProcurement je pokročilý informačný systém, ktorý slúži na riadenie a podporu všetkých predpísaných činností spojených s prípravou a realizáciou zadávania zákaziek

  • verejného obstarávania, ktoré sú definované zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, alebo
  • obstarávania / firemného nákupu mimo zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Cloud verzia v zabezpečenom hostingu

Po generačnej obmene softvérového riešenia a overení funkčnosti v samostatných inštaláciách pristúpila naša spoločnosť Lomtec.com k sprístupneniu cloud verzie systému, ktorý prevádzkuje v zabezpečenom hostingu. 

Cloud verzia systému je určená pre klientov, ktorí majú záujem o využívanie systému formou SaaS (softvér ako služba) bez záťaže prevádzkovania systému vo vlastnej infraštruktúre. 

Tento model je vhodný pre klientelu z oblasti štátnej správy a samospráv, v prípade ak nevyžadujú špeciálne na mieru riešené úpravy systému. 

Aj v tejto forme prevádzkovania informačného systému pre verejné obstarávanie a obstarávanie mimo ZoVO je zachovaná vysoká miera flexibility softvéru v možnostiach nastavení šablón, schvaľovacích procesov, často používaných podmienok a textov súťažných podkladov a inej dokumentácie k zadávaniu zákazky. 

Integrácia na elektronickú registratúru znižuje administratívnu záťaž

Rovnako je možná integrácia cloudovej verzie s elektronickou registratúrou ActiveRegistratúra (prípadne riešením tretích strán ako napr. Fabasoft...), čím je zabezpečené automatické zaspisovávania došlej a vyšlej komunikácie a odoslaných rozhodnutí bez zásahu používateľa a nutnosti obsluhovať dva systémy, čím sa výrazne znižuje administratívna záťaž procesu obstarávania / nákupu. 

Cloudovú verziu informačného systému ActiveProcurement je možné v prípade potreby integrovať aj s inými internými agendovými, alebo ekonomickými informačnými systémami.

Prví zákazníci v cloude

Prví migrovaní zákazníci – úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesto Michalovce postupne spúšťajú v tejto verzií informačného systému svoje zákazky:

Chcete sa dozvedieť viac?

V prípade vášho záujmu o prezentáciu možností softvérového riešenia ActiveProcurement nás neváhajte kontaktovať.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk