Novinky

Usmernenie pre verejných obstarávateľov ako nakupovať v čase mimoriadnej udalosti

25.03.2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou 11.3.2020 vládou SR v súvislosti so šírením COVID – 19 vydal Úrad pre verejné obstarávanie 24.3.2020 usmernenie pre verejných obstarávateľov - ako nakupovať v čase mimoriadnej udalosti.

V uvedenom usmernení sa nachádza 6 modelových situácii a príkladov ako postupovať a nakupovať v čase mimoriadnej udalosti na uspokojenie nevyhnutných potrieb pre verejných obstarávateľov /obstarávateľov.

Modelové situácie a príklady: 

  • Ako zabezpečiť ústne ochranné rúška, ktorých je na trhu nedostatok?
  • Ako zabezpečiť materiál (potrebný napríklad na výrobu ochranných rúšok)?
  • Ako zabezpečiť dopravu/rozvoz napríklad stravy alebo iných komodít - napr. liekov - občanom, ktorí sú na to odkázaní?
  • Ako zabezpečiť stravu pre tých občanov, ktorí si to nevedia zabezpečiť sami?
  • Akým spôsobom vyplniť a zaslať príslušné oznámenie pre mimoriadnu udalosť podľa ZVO?
  • Ako má verejný obstarávateľ postupovať pri otváraní ponúk v tejto mimoriadnej situácii?

Usmernenie zároveň upozorňuje verejných obstarávateľov a obstarávateľov na možnosť využitia inštitútu Priame rokovacie konanie v súvislosti s vyššie uvedenou mimoriadnou udalosťou v danom časovom období.

Usmernenie úradu sa nachádza: 
Usmernenia pre verejných obstarávateľov ako nakupovať počas mimoriadnej situácie.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk