Novinky

Predstavujeme nový ActiveProcurement - informačný systém pre verejné obstarávanie

10.11.2020

Verejné obstarávanie, rýchlo, jednoducho, transparentne

ActiveProcurement je informačný systém pre verejné obstarávanie, ktorý slúži na riadenie a podporu všetkých zákonom predpísaných činností spojených s plánovaním, prípravou, realizáciou obstarávania zákaziek vrátane elektronickej komunikácie so záujemcami/uchádzačmi a elektronického predkladania a vyhodnocovania ponúk v štruktúrovanej forme.

Pokrytie celého životného cyklu obstarávania zákaziek

ActiveProcurement pokrýva celý životný cyklus obstarávania zákaziek – od manažmentu požiadaviek, tvorby konsolidovaného plánu obstavania zákaziek cez samotný proces obstarávania  zákaziek až po riadenie zmluvných vzťahov.

Integrácia na agendové informačné systémy

Súčasťou riešenia ActiveProcurement je podpora integrácie na iné agendové informačné systémy ako sú elektronické aukcie, elektronická podateľňa/registratúra, ekonomický informačný systém a iné.

V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

ActiveProcurement spĺňa požiadavky definované zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a vyhlášky č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Systém garantuje technické zabezpečenie dôvernosti, transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi.

Chcete sa dozvedieť viac?

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o novej verzii produktu ActiveProcurement, neváhajte nás kontaktovať.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk