Novinky

ActiveProcurement je unikátne riešenie

02.12.2020

ActiveProcurement  je informačný systém pre verejné obstarávanie, ktorý slúži na riadenie a podporu všetkých zákonom predpísaných činností spojených s plánovaním, prípravou, realizáciou obstarávania zákaziek vrátane elektronickej komunikácie so záujemcami/uchádzačmi a elektronického predkladania a vyhodnocovania ponúk v štruktúrovanej forme.

Unikátne vlastnosti ActiveProcurementu

Ako jediní na trhu máme v obstarávaní zákaziek implementovaný mechanizmus na elimináciu porušenia ustanovenia §6 ods. 15 zákona 343/2015 Z.z. zakazujúceho rozdeliť, alebo zvoliť spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod finančné limity podľa tohto zákona.

Ako jediní na trhu máme integrovaný systém s podporovanými elektronickými registratúrami. Zabezpečujeme automatické zaspisovávanie dokumentov a elektronickej komunikácie do spisu zákazky v elektronickej registratúre.

Ako jediní na trhu máme kompletne štruktúrovanú definíciu zákazky a štruktúrované vyhodnocovanie ponúk s presným zachytením splnenia/nesplnenia konkrétnych určených podmienok, požiadaviek alebo kritérií.

Chcete sa dozvedieť viac?

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o riešení ActiveProcurement, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk