Novinky

Znižovanie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy

01.12.2019

Od 1. decembra 2019 je účinná časť zákona č. 221/2019 Z.Z. ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetná časť zákona novelizovala okrem iného aj zákon o verejnom obstarávaní 343/2015 v ustanoveniach § 32 ods. 1 písme b) a c). 

Úrad pre verejné obstarávanie vydal k predmetným zmenám Všeobecné metodické usmernenie č. 11 – 2019, v ktorom vysvetľuje zmeny, ktoré novela priniesla a postupy pri dokladovaní a vyhodnocovaní príslušných podmienok účasti. 

 

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk