Novinky

Dňa 15.4.2015 bola schválená novela zákona o verejnom obstarávaní

20.04.2015

Dňa 15.4.2015 bola s pripomienkami  schválená novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá zo znenia zákona vypúšťa ustanovenia § 26a (a súvisiace texty) a zavádza nové ustanovenia týkajúce sa „konečného užívateľa výhod“ definovaného v § 12a.

Tento zákon ustanovuje vytvorenie registra konečných užívateľov výhod, definíciu konečného užívateľa výhod, povinnosť mať v registri zapísaných  konečných užívateľov výhod dodávateľov aj subdodávateľov. Zákon stanovuje aj pokuty v prípade uzatvorenia zmluvy s uchádzačom, ktorý nemá v registri zapísaných konečných užívateľov výhod.

Novela zákona zatiaľ nebola zverejnená v Zbierke zákonov.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk