Novinky

Softvér pre verejné obstarávanie ActiveProcurement a jeho kľúčové výhody

10.02.2015

Informačný systém Lomtec ActiveProcurement je v súčasnosti pravdepodobne najkomplexnejší softvér pre verejné obstarávanie.

Podporuje všetky činnosti a procesy v rámci verejného obstarávania za účelom dosiahnutia ich vyššej efektívnosti a transparentnosti. Výrazne skracuje čas a unifikuje postupy realizácie obstarávaní/verejných obstarávaní v rámci subjektov a organizácií.

ActiveProcurement je určený na využitie predovšetkým pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a subjekty s povinnosťou postupovať podľa zákona o VO pri projektoch financovaných z EU fondov.

Kľúčové výhody informačného systému, resp. softvéru pre verejné obstarávanie:

  • Online riešenie dostupné na bežných platformách s intuitívnym užívateľským prostredím
  • Rýchlosť a efektívnosť rozhodovania, minimalizácia byrokratických úkonov, úspora času a plytvania prostriedkov
  • Transparentnosť verejných nákupov a šetrenie „verejných“ peňazí
  • Významná časová úspora celkového cyklu nákupu, uvoľnenie času pre rozhodovanie a aktivity s pridanou hodnotou
  • Rýchly a efektívny spôsob zvýšenia súťaživosti a zrýchlenia predmetných rokovaní
  • Zabezpečenie komplexného mapovania a hodnotenia obstarávacieho procesu aj spätne
  • Vizualizácia výsledkov súťaže z rôznych pohľadov v reálnom čase
  • Ovládanie procesu v každom čase a v miere, ktorú určí a riadi obstarávateľ
  • Jednoduché použitie systémov, ich rýchle nasadenie a zaškolenie užívateľov
+421 (2) 3278 0100

ActiveProcurement je produktom firmy Lomtec.com

Už vyše 15 rokov prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

www.lomtec.com

Facebook Linkedin