Novinky

Integrácia ActiveProcurementu na SAP

02.06.2016

Sme proaktívnou spoločnosťou a preto neustále pracujeme na vývoji a zlepšeniach ponúkaných produktov a služieb pre našich klientov.

Aktuálne sme rozšírili možnosť integrácie ActiveProcurementu na systém SAP. Otázku komplexnej integrácie dát považujeme v procese obstarávania za kľúčovú, našou snahou je zabezpečiť pre klienta uzavretý informačný tok od plánovanie nákupu, cez obstarávanie až po finančnú evidenciu.

Vďaka tomu môžu ekonomické úseky sledovať v reálnom čase finančné toky vrátane úspor, ktoré vznikli na základe obchodnej súťaže. S naším riešením získavajú ucelený pohľad o finančnom hospodárení organizácie a efektívnosti nákupov.

Navyše je možné vďaka prepojeniu so SAP-om zaznamenávať aj informácie, ktoré súvisia s kvalitou dodávky, čo bežné ekonomické systémy neumožňujú. Vďaka tejto znalostnej báze môže zadávateľ spätne vyhodnotiť, aké problémy mal v minulosti s kvalitou dodávky. Tieto zistenia si do budúcna môže ošetriť buď zmluvne, alebo ich priamo zakomponovať do súťažných podmienok.

Jednoduchosť a rýchlosť updatu integrácie na SAP pre konkrétneho zákazníka závisí od viacerých faktorov. V prvom rade od rozsahu implementácie SAP-u, súčinnosti dodávateľa, ktorý SAP zabezpečuje a rozsahu samotnej licencie.

Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte nás kontaktovať kvôli ponuke na mieru pre vašu spoločnosť.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk