Novinky

Integrácia Lomtec ActiveProcurementu na registratúru Fabasoft

20.11.2018

Vôbec ako prví na slovenskom trhu sme prepojili pre zákazníka z oblasti verejnej správy systém na podporu procesov vo verejnom obstarávaní ActiveProcurement s registratúrou Fabasoft.

Fabasoft je v štátnej správe a samospráve rozšírený systém na elektronické spracovanie spisov, záznamov, dokumentov a pracovných postupov.

Výhody prepojenia systémov

Základnou myšlienkou prepojenie systémov je zabezpečiť, aby používatelia v jednom aplikačnom prostredí naplnili požiadavky zákona o Verejnom obstarávaní a Registratúrneho poriadku organizácie bez navyšovania prácnosti a úkonov na strane používateľov.

Výsledkom prepojenia systémov je, že používatelia obsluhujú procesy obstarávania zákaziek v systéme ActiveProcurement a funkčnosť integračného rozhrania za nich vykonáva všetky potrebné registratúrne procesy na pozadí bez nutnosti zakladať prijaté záznamy, interné alebo záznamy na odoslanie.

Takto integrovaný systém automaticky:

  • Zakladá spisy pre zákazku
  • Zakladá registratúrne záznamy

Okrem vyššie uvedených benefitov je nesporným prínosom integrovaného riešenia aj to, že dokumentácia zákazky, došlá a vyšlá korešpondencia sú zachytené a archivované v registratúrnom spise.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk