Novinky

Integrácia registratúry a systému verejného obstarávania

28.01.2019

Výhodou integrácie týchto produktov je výrazné zníženie administrácie v elektronickom procese verejného obstrávania a práce s registratúrou.

Používatelia pristupujú k jednému IS

Používatelia obsluhujú procesy obstarávania zákaziek v systéme ActiveProcurement a integrácia za nich vykonáva všetky potrebné registratúrne procesy na pozadí bez nutnosti
zakladať prijaté záznamy, interné alebo záznamy na odoslanie.

V jednom prostredí sa takto napĺňajú požiadavky zákona o Verejnom obstarávaní a Registratúrneho poriadku organizácie bez navyšovania prácnosti a úkonov zo strany používateľov.

Integrovaný systém automaticky

Zakladá spisy pre zákazku

Zakladá registratúrne záznamy pre tieto dokumenty v procese obstrávania

  • Vytvorenie registratúrneho spisu
  • Dokumenty zákazky – vytvorenie interného záznamu
  • Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov – vytvorenie prijatého záznamu
  • Odpoveď k žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov-vytvorenie záznamu na odoslanie-odpoveď
  • Ponuka – vytvorenie prijatého záznamu v AR – bez príloh
  • Ponuka – priloženie príloh k vytvorenému prijatému záznamu[Januska Peter]  po otvorení (dešifrovaní) podaných ponúk
  • Žiadosť o vysvetlenie ponuky – vytvorenie záznamu na odoslanie-odpoveď
  • Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie ponuky – vytvorenie prijatého záznamu

Okrem toho, systém synchronizuje adresátov a uržuje odosieľateľov a príjemcov synchronizovaných v oboch produktoch

Plne integrovaný agendový systém

Systém ActiveProcurement sa stal pre ActiveRegistratúru plne integrovaným, agendovým systémom, riešiacim procesy verejného obstarávania.

Podobne ako iné agendové systémy používa na integráciu rozhrania, ktoré produkt ActiveRegistratúra poskytuje.

Použité technológie

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk