Novinky

Konferencia Verejné obstarávanie 2015 Právo & Prax

03.04.2015

Máme za sebou ďalšiu úspešnú prezentáciu ActiveProcurementu, ktorý je v súčasnosti najkomplexnejším podporným nástrojom obstarávateľa.

Konferencia Verejné obstarávanie 2015 Právo & Prax prebiehala v dňoch 25. - 26. 03. 2015 v Hoteli Junior v Jasnej. Zúčastnilo sa na nej približne 90 účastníkov z približne 30 subjektov Verejných obstarávateľov a obstarávateľov.

Témy prezentácií vychádzali z praxe, z realizácie konkrétnych prípadov obstarávania zákaziek a aplikácie Zákona o verejnom obstarávaní v zložitejších zákazkách a sporných prípadoch. Jednotlivé témy prezentovalo celkovo sedem lektorov. Súčasťou prednášok bola aj moderovaná diskusia účastníkov s prednášajúcimi.

ActiveProcurement - prezentácia na konferencii

V priebehu konferencie sme mali priestor predstaviť účastníkom náš produkt - podporný nástroj obstarávateľa – ActiveProcurement.  Prezentácia bola zameraná na vybrané nosné oblasti, ktoré produkt podporuje:

  • Plánovanie zákaziek
  • Obstarávanie zákaziek a správa zmlúv
  • Správa povinností a povinných úkonov
  • Elektronická komunikácia so záujemcami/uchádzačmi
  • Integrácia s inými systémami

V závere prezentácie bola premietnutá ukážka integrácie na aukčný systém. Záujemcom o naše riešenie sme zároveň poskytli individuálne konzultácie.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk