Novinky

Lomtec účastníkom najväčšej jarnej konferencie o verejnom obstarávaní na Slovensku

18.03.2015

V dňoch 25. a 26.3. 2015 sa v Demänovskej Doline, pod názvom Verejné obstarávanie 2015 Právo & Prax, uskutoční najväčšia jarná konferencia o verejnom obstarávaní na Slovensku.

Plánované témy konferencie by podľa jej organizátorov mali reagovať na aktuálne zmeny v tejto oblasti, ktorými sú spustenie trhoviska, transpozícia smerníc a príprava nového zákona, najzaujímavejšie rozhodnutia úradu v roku 2014.

Naša spoločnosť Lomtec.com je autorom a dodávateľom informačného systému pre verejné obstarávanie ActiveProcurement, ktorý uľahčuje a sprehľadňuje procesy v oblasti verejného obstarávania.
Na konferencií chceme prezentovať naše riešenie ako nástroj, ktorý v organizácií systematizuje proces prípravy, realizácie obstarávania zákazky a úkonov súvisiacich s plnením zmluvy. 

Zároveň chceme informačný systém pre verejné obstarávanie Lomtec ActiveProcurement predstaviť ako nástroj, ktorý bezpečne prevedie obstarávača všetkými úskaliami povinných úkonov procesu obstarávania zákazky a zabezpečí podporu a notifikáciu povinných úkonov pre tých, ktorí zodpovedajú za preberanie plnení zmlúv.

Trendom dnešných dní a aj smerovaním zo strany Európskej komisie je elektronická komunikácia informácií o zákazke a elektronická komunikácia so záujemcami a uchádzačmi. Súčasťou našej prezentácie bude aj Portál pre elektronickú komunikáciu.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk