Novinky

Nová verzia Lomtec ActiveProcurement 2.1 už k dispozícii

03.04.2014

V uplynulých dňoch sme uviedli novú verziu informačného systému pre správu obstarávaní/verejných obstarávaní Lomtec ActiveProcurement vo verzii 2.1.

Nová verzia ActiveProcurementu obsahuje samostatný modul pre evidenciu a schvaľovanie požiadaviek na obstarávanie a tvorbu plánu obstarávaní. Modul umožňuje v organizáciach so zložitejšou organizačnou štruktúrou riadiť proces zadávania a schvaľovania požiadaviek na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác a zároveň ich zaraďovanie do plánu obstarávaní obstarávateľskej organizácie.

Aktuálna verzia bola zároveň rozšírená aj o podporu obstarávaní formou súťaží, ktoré nie sú viazané požiadavkami zákona o verejnom obstarávaní, napr. verejné obchodné súťžaže podľa obchodného zákonníka, resp. súťaže podľa interných predpisov obstarávateľa.

Verzia 2.1 bola tiež rozšírená o podporu prepojenia s viacerými verziami certifikovaných aukčných systémov. Výhodou je, že obstarávač získava na jednom mieste konsolidované informácie o vyhodnotení ponúk pred aj po elektronickej aukcii.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk