Novinky

Nová verzia produktu ActiveProcurement

18.10.2019

Aktuálne pracujeme na generačnej obmene produktu ActiveProcurement, ktorá spočíva v kompletnom novom vývoji intranetovej časti riešenia aj portálu na elektronickú komunikáciu. 

ActiveProcurement ako procesný softvér

Výsledkom generačnej obmeny produktu je zmena podstaty riešenia z viac menej evidenčného softvéru na procesný softvér, ktorý bude na rozdiel od pôvodného riešenia funkčne podporovať a riadiť procesný tok realizácie  zákazky podľa nasledovných fáz: 

  • Prípravná fáza zákazky

Vytvorenie a definícia zákazky vrátane súťažných podkladov, vytvorenie spisu zákazky v elektronickej registratúre, schválenie zákazky, uzamknutie obsahu zákazky, sprístupnenie zákazky na portáli.

  • Ponuková fáza zákazky

Registrácia hospodárskych subjektov do zákazky, vysvetľovanie súťažných podkladov, podávanie a zašifrovanie ponúk, otvorenie ponúk, zápisnica z otvárania ponúk. 

  • Vyhodnocovacia fáza zákazky

Prvotná kontrola kompletnosti ponuky každého uchádzača poverenými členmi komisie, vysvetľovanie a dokladovanie, hodnotenie jednotlivých oblastí ponuky (podmienok účasti, požiadaviek na predmet, kritérií) každého uchádzača poverenými členmi komisie, vylúčenie uchádzačov, záverečné vyhodnotenie ponúk všetkými členmi komisie, odoslanie hodnotení uchádzačom.

  • Zmluvná fáza zákazky

Založenie zmluvy, sledovanie plnenia zmluvy a referencií.

Čo je cieľom realizovaných zmien?

Ku generačnej obmene pristupujeme najmä vzhľadom na technologické obmedzenia platformy pôvodného softvérového riešenia, ktoré neriešilo prechod na procesný systém. 

Našim cieľom je pomáhať obstarávateľovi bezpečne a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní uskutočniť realizáciu jednotlivých postupov obstarávania zákazky.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk