Novinky

Novinky vo verejnom obstarávaní

02.03.2015

K 1.3.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 13/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších úprav – bol doplnený § 26a, ktorým sa upravuje preukazovanie majetkovej účasti právnických osôb vo verejnom obstarávaní.

Bolo tiež oznámené spustenie ostrej prevádzky Elektronického kontraktačného systému od 1.2.2015. Zákonná povinnosť aplikovať postup podľa § 91 ods. 1 písm. a) teda začína od 1.3.2015.

Zároveň bolo zverejnené aktualizované metodické usmernenie k finančným limitom.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk