Novinky

Nový zákon o verejnom obstarávaní vstupuje dnešným dňom do účinnosti

18.04.2016

Dátum 18. 4. 2016 je míľlnikom pre všetkých odborníkov, ktorí sa venujú problematike verejného obstarávania. Týmto dňom vstupuje do účinnosti nový Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 s  výnimkou niektorých častí týkajúcich sa elektronizácie procesu VO, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1. 4. 2017.

Zákon prináša niekoľko nových výnimiek z verejného obstarávania a možnosti reailzácie tzv. In-house zákaziek za presne stanovených podmienok. Čiastočne sa menia aj princípy stanovovania podmienok účasti a predpokladanej hodnoty zákazky. Zákon zároveň prináša možnosť zrýchlenia procesu obsatrávania zákazky formou reverznej verejne súťaže.

Tvorcovia informačného systému ActiveProcurement reagovali na zmeny v zákone a v systéme boli aktualizované všetky relevantné časti procesu a výstupov vo forme dokumentov.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk