Novinky

Poslanci NR SR schválili nový zákon o verejnom obstarávaní

19.11.2015

Dňa 18.11.2015 poslanci NR SR schválili nový zákon o verejnom obstarávaní. 

Táto právna forma nahrádza doterajšiu z roku 2006 a účinná má byť od apríla 2016.

Nový zákon preberá európske smernice a vytvára prehľadnejšiu právnu úpravu odrážajúcu aj poznatky a potreby z aplikačnej praxe. 

Hlavné ciele sú zefektívnenie a urýchlenie procesu verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita, zníženie administratívnej záťaže – prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu, či uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh. Taktiež prináša nový postup zadávania zákazky – inovatívne partnerstvo, úpravy týkajúce sa konfliktu záujmov, spoločného obstarávania verejných obstarávateľov z viacerých krajín, zákonných dôvodov na odstúpenie od zmluvy, novú koncepciu uzatvárania dodatkov… 

Úrad pre verejné obstarávania na svojej stránke zverejnil propagačný dokument (Hlavné prínosy nového zákona o verejnom obstarávaní), v ktorom prezentuje hlavné prínosy nového zákona.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk