Novinky

Príprava novely zákona

02.07.2019

Dňa 1.7.2019 Úrad pre verejné obstarávanie predložil do medzirezortného pripomienkového konania nový návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zákon by mal vstúpiť do platnosti od 1.1.2020, okrem článku 1 bod 8 návrhu zákona – používanie výlučne tých elektronických prostriedkov pre elektronickú komunikáciu, ktoré sú zapísané v Zozname elektronických prostriedkov vedenom ÚVO. Táto časť zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1.3.2020.

Predložený návrh ÚVO obsahuje 72 bodov, ktoré menia či dopĺňajú súčasnú podobu zákona. Medzirezortné pripomienkové konanie potrvá do 22.7.2019. Do tohto dátumu je možné návrh zákona pripomienkovať verejne.

Návrh zákona je prístupný online.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk