Novinky

Schválenie novely zákona 343/2015 Z.z.

12.11.2019

Novela zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola schválená poslancami NRSR v parlamente 17.10.2019 spolu s viacerými  pozmeňujúcimi návrhmi poslancov NRSR s plánovanou účinnosťou od 1.1.2020.

Úrad pre verejné obstarávanie požiadal listom prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o možnosť využitia právomoci vetovať novelu zákona, vzhľadom na to, že schválené poslanecké návrhy zásadným spôsobom zmenili pôvodné znenie novely zákona, ktorú predkladal Úrad pre verejné obstarávanie, a zároveň obmedzili aj výkon jeho kontrolnej činnosti.

Novela pred predložením do parlamentného schvaľovacieho procesu prešla kompletným legislatívnym procesom v rámci pripomienkovania odbornej verejnosti, medzirezortného pripomienkového konania a následne bola predložená na schvaľovanie poslancov NRSR. Po schválení novely s pozmeňujúcimi návrhmi poslancov NRSR však už Úrad pre verejné obstarávanie nemohol ovplyvniť vecnú stránku schváleného návrhu novely zákona. 

Dňa 8.112019 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová svojim rozhodnutím vrátila návrh zákona na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7666

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk