Novinky

Softvér pre verejné obstarávanie ActiveProcurement a jeho ťažiskové moduly

22.04.2015

Základným modulom informačného systému, resp. softvéru pre verejné obstarávanie je tzv. modul Obstarávanie alebo Verejné obstarávanie. Modul Obstarávanie vedie používateľa intuitívnym spôsobom celým procesom verejného obstarávania od prípravy oznámenia o vyhlásení VO až po vyhodnotenie kritérií, uzavretie zmluvy a informačné povinnosti.

Okrem Modulu Obstarávanie sú však súčasťou softvéru pre verejné obstarávanie ActiveProcurement aj ďalšie moduly, ktoré zabezpečujú bezproblémový a plynulý chod celého procesu obstarávania. Ide o moduly Plánovanie, Zverejňovanie, Reporting, Notifikácie, Správu zmlúv, resp. Správu povinností, Verejné obchodné súťaže a Kvalifikačný systém.

Viac o kľúčových moduloch softvéru pre verejné obstarávanie sa dozviete v sekcii Moduly.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk