Novinky

Súčasťou ActiveProcurementu je postup s využitím elektronického trhoviska

10.03.2015

Na základe aktuálnej právnej úpravy verejného obstarávania sú verejní obstarávatelia odo dňa 1.3.2015 povinní aplikovať postup s využitím elektronického trhoviska.

Náš informačný systém pre verejné obstarávanie ActiveProcurement už úpravy pre tento postup obsahuje. V rámci úprav a doplnení informačného systému pre verejné obsatrávanie ActiveProcurement boli do aktuálnej verzie zapracované aj úpravy nového § 26a – Preukazovanie majetkovej účasti – aj v §27 ods. 2 a § 28 ods. 2.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk