Novinky

Účasť na konferencii Výzvy vo verejnom obstarávaní 2014

07.02.2014

V dňoch 5. a 6.februára 2014 sa uskutočnila v poradí už druhá konferencia venovaná problematike verejného obstarávania pod názvom Výzvy vo verejnom obstarávaní 2014. Konferencia bola organizovaná asociáciou APUeN SK a naša spoločnosť Lomtec.com počas svojej prednášky oboznámila častníkov konferencie o možnostiach zjednodušenia práce v procese verejného obstarávania.

Účastníkom konferencie sme ponúkli dva pohľady na proces verejného obstarávania. Pohľad osoby, ktorá fyzicky verejné obstarávanie pripravuje. V rámci tohto pohľadu sme poukázali na rozsiahle možnosti zefektívnenia práce samotného obstarávača v zmysle automatizácie opakovaných činností obstarávača, notifikovania obstarávača na zákonné lehoty zvoleného postupu obstarávania a mnohé ďalšie možnosti.

Zároveň sme priblížili pohľad na celý proces aj z pozície manažéra, ktorý má v konkrétnej organizácii na starosti veľké množstvo obstarávaní, kontroling, plánovanie, reporting a pod.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk