Novinky

Výkladové stanoviská UVO

06.02.2017

Dňa 3.2. 2017 Úrad pre VO na svojej stránke zverejnil výkladové stanoviská:

1/2017 Zadávanie podlimitných zákaziek na poskytnutie služieb intelektuálnej povahy

2/2017 zadávanie podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác

Uvedené stanoviská stanovujú, že:

  • Zákazka na poskytnutie služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie, je svojou povahou (svojím charakterom) jedinečná, nie je bežne dostupná na trhu, a preto ju nie je možné zadávať cez elektronické trhovisko a
  • Zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predmetom je najmä uskutočnenie stavby, vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby alebo uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie, je svojou povahou (svojím charakterom) jedinečná, nie je bežne dostupná na trhu, a preto ju nie je možné zadávať cez elektronické trhovisko.

Z dôvodov uvedených v jednotlivých výkladových stanoviskách, preto verejný obstarávateľ pri zadávaní podlimitných zákaziek na poskytnutie služby intelektuálneho charakteru a na uskutočnenie definovaných stavebných prác  postupuje podľa § 113 až 116 zákona o verejnom obstarávaní (podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska).

Uvedené výkladové stanoviská nájdete tu.

 

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk