Novinky

Vytvorenie verejného registra konečných užívateľov výhod

06.07.2015

3. júla 2015 bola schválená novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá okrem iného upravuje vytvorenie verejného registra konečných užívateľov výhod. V rámci schvaľovacieho procesu v NR SR bol návrh zákona – cez poslanecké zmeny – doplnený o ustanovenia týkajúce sa finančných limitov, elektronického trhoviska, či dynamických nákupných systémov.

Podstatou navrhovanej právnej úpravy je zákonná požiadavka, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu vo verejnom obstarávaní s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Register konečných užívateľov výhod bude verejne prístupný na webovom sídle úradu.

Zákon ešte nebol zverejnený v zbierke zákonov.

ActiveProcurement je produktom firmy Nuaktiv

Prinášame inovácie v oblasti informačných systémov.
Hovorí za nás množstvo projektov pre významných klientov.

Aktualizácia nastavenia cookies

www.nuaktiv.sk